NOVEMBER 2019 / Stockholm
IP EXPOCyber SecurityDeveloperAI and AnalyticsIoTBlockchain

Svenskar oroar sig över företags hantering av personuppgifter

Wednesday 07 September 2016

En stor majoritet av svenskarna anser att nuvarande Personuppgiftslagen inte ger tillräckligt skydd av den personliga integriteten. Dessutom litar en tredjedel inte på att företag följer den. Det visar en Sifo-undersökning på uppdrag av IP EXPO Event Series, Europas ledande IT-event som i år för första gången kommer till Stockholm med IP EXPO Nordic.

 

En ny undersökning på uppdrag av IP EXPO Event Series visar att svenskarna oroar sig över hur företag hanterar deras personuppgifter. Majoriteten anser att det behövs ett starkare skydd av den personliga integriteten och en av tre litar inte på att företag följer den rådande Personuppgiftslagen när det kommer till hanteringen av personlig information som överförs i samband med exempelvis köp.

 

Tidigare i år antog EU en ny dataskyddsförordning som träder ikraft i maj 2018 och då ersätter Personuppgiftslagen. Förordningen syftar till att stärka skyddet av individens personuppgifter och medborgarens integritet. Bland flera regeländringar finns skärpta krav på företag att behandla personuppgifter både försiktigare och vaksammare än tidigare. De företag som misslyckas med detta kan komma att beläggas med rekordhöga böter motsvarande fyra procent av den egna globala årsomsättningen. Undersökningen visar att nio av tio svenskar ställer sig positiva till regelskärpningarna.

 

– Även i ett land som Sverige, känt för öppenhet och starkt ömsesidigt förtroende, är integritet högprioriterat. Den digitala eran för med sig nya utmaningar på området, något som speglas tydligt i det faktum att svenskarna önskar skärpta krav på hanteringen av personlig information. Den nya dataskyddsreformen kommer som ett svar på dessa krav eftersom den sätter press på företag och institutioner att se över så att IT-system och rutiner är anpassade för att på ett säkert sätt hantera personuppgifter, säger Bradley Maule-ffinch, strategiskt ansvarig för IP EXPO Event Series.

 

Det finns en ny EU-förordning som träder i kraft 2018 som syftar till att stärka skyddet av individens personuppgifter och medborgarens integritet.

 

Vad anser du om detta?

 

  • Bra – det behövs ett starkare skydd av den personliga integriteten (88%)
  • Det behövs ingen förändring (4%)
  • Vet ej (8%)

 

Hur ställer du dig till följande påstående?

 

"Jag litar på att företag följer alla regler och lagar kopplade till användningen av mina personliga kunduppgifter som jag lämnat till dem vid tex ett tidigare köp."

 

  • Instämmer helt (8%)
  • Instämmer delvis (52%)
  • Instämmer inte alls (30%)
  • Ingen åsikt (5%)
  • Vet ej (5%)

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 11-16 juni, 2016. Totalt har 1279 intervjuer genomförts med en slumpmässigt utvald webbpanel med personer 18 år och äldre, riksrepresentativt spridda över Sverige på kön, ålder och region.

Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

 

För mer information:

Bradley Maule-ffinch, strategiskt ansvarig för IP EXPO Event Series

+ 44 0203 841 8524

bradley.maule.ffinch@imagotechmedia.com

 

Daniel Nord

Presskontakt, Spotlight

Mobil: 070-458 43 71

daniel.nord@spotlightpr.se

Top